שאלון הכנה לפגישת Infinity Base

  שם איש הקשר

  אימייל

  מספר טלפון  שם הארגון

  במה הארגון עוסק?

  כמה זמן הארגון קיים?


  כןלא

  אם כן קיים אתר:
  מה היא כתובת האתר?

  כמה זמן האתר קיים?

  מתי הפעם האחרונה שעדכנו אותו?

  מי מתפעל אותו ביום-יום?

  היכן הוא מאוחסן?

  דרך מי נרכש הדומיין?

  מי בעל הדומיין?

  האם יש פרטי גישה לניהול הדומיין?


  אם לא קיים אתר:
  מהן הסיבות אשר בגללן אין לארגון אתר כרגע?
  מי הולך לתפעל את האתר החדש ביום-יום?

  מהן הסיבות אשר הובילו את הארגון להבנה כי הוא זקוק לאתר כרגע?